Fyzická aktivita

Konzumné spôsob života dnešnej spoločnosti sa vyznačuje predovšetkým nedostatkom pohybu a nerovnováhou medzi príjmom a výdajom energie. Ľudia stratili vzťah k športu a voľnočasovým pohybovým aktivitám.


Naproti tomu si našli partnerstvo nové

Ktorým je záľuba v jedle. Prijímajú v strave podstatne viac energie, než sú schopní vydať a ich organizmus si vytvára nepotrebné energetické rezervy. Výsledkom takéhoto počínania je nadváha či obezita. Nájdu sa ale aj jedinci, ktorí sa rozhodli skoncovať s vyššie uvedeným spôsobom života a urobiť niečo pre svoje zdravie. Veľakrát však nevedia ako správne začať, aby sa vyhli zbytočným omylom. Tým všetkým, ale nielen im, chcem povedať, že len zmena jedálnička nestačí, hoci je zostavený správne a zdravo. Nezaradíte chcete do svojho plánu aj primeranej pohybovej aktivity (fyzickú záťaž), nestretnete sa pravdepodobne s očakávaným úspechom.

Avšak pozor na to

Čo robíte a ako! Dôsledkom zlého životného štýlu, nie sú len kilá navyše alebo choroby srdcovo cievneho systému či cukrovka 2. typu apod Sú to aj poruchy podporného pohybového aparátu, ktoré sa prejavujú tzv svalovými dysbalanciami (nerovnováhou). A to, je dôvod na zamyslenie pre všetkých, ktorí sa rozhodli niečo urobiť so svojím zdravím a telesnou schránkou. Voľte svoje aktivity primerane svojmu stavu aj možnostiam a po predchádzajúcej aspoň teoretickej príprave. Osobne by som sa prihováral za to, aby ste v začiatkoch radšej vyhľadali odbornú pomoc. Vyhnete sa tak prípadným zdravotným komplikáciám a nepríjemnostiam. Než sa pustíte do pohybových aktivít, mali by ste vedieť, ako na tom Vaše svaly sú. Zistite si, ktoré svaly či ich skupiny máte skrátené alebo ochabnuté. Potom by ste mali začať s cvičením zameraným na odstránenie dysbalancií, to robte pravidelne a starostlivo, buďte trpezliví. Ak chcete byť maximálne úspešní, považujte vyrovnávacie cvičenia za prípravu na Vami zvolenej pohybovej aktivity. Tak sa vyhnete možným zdravotným problémom, ktoré prináša nadmiera snahy s absenciou aspoň základných vedomostí alebo odborného vedenia. V opačnom prípade môže laický prístup na dlhú dobu pochovať Vaše snahy a nádeje.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: