K jazde na bicykli patrí prilba - vždy!

Cyklistika nie je len vrcholovým športom alebo alternatívnym spôsobom prepravy. Ide o jednu z najčastejších rekreačných aktivít. V Českej republike zaberá po plávaní a pešej turistike hneď tretie miesto v obľúbenosti športov.


Zo štatistík vyplýva

Že na bicykli u nás jazdí skoro tretina populácie staršej ako 16 rokov. To znamená, že sa medzi nami pohybujú viac ako 2 milióny cyklistov. Kolo vlastné takmer 80 percent detí školského veku. Kolo ale nemusí prinášať len radosť. Cyklisti sú spolu s chodcami a motocyklistov najzraniteľnejšie kategórií účastníkov cestnej premávky. Z výsledkov štúdie britskej spoločnosti pre prevenciu nehôd ROSPA vyplýva, že na cestách Európskej únie každoročne umiera vyše 2 800 cyklistov a ďalších takmer 140 tisíc je zranených.

Hlava je zraniteľná

K najvážnejším úrazom patrí údery do hlavy. Jazdcového hlava je zasiahnutá pri každej druhej cyklistické nehode. Typicky ide o stret s autom, dlažbou alebo obrubníkom. Úrazy hlavy tvorí 80 percent všetkých vážnych poranení pri nehodách cyklistov a sú aj najčastejšou príčinou úmrtí. Pri strete vozidla s cyklistom dochádza k úderu hlavy cyklistu o kapotu vozidla rýchlosťou okolo 25 km / hod. Koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtiť dospelého človeka pri páde už pri rýchlosti 11 km / hod. Dieťa aj pri rýchlosti nižšej. Jazdec bez prilby má preto len malú šancu na prežitie. Rečou čísel - cyklista bez prilby má takmer 7-krát vyššie riziko zranenia hlavy a 8-krát vyššie riziko vážneho poranenia mozgu.

Prilba podmienkou

Správna cyklistická prilba musí chrániť nielen zátylok a čelo, ale čiastočne aj tvár, spánky a uši. Schválené modely prilieb sú označené certifikáciou ATEST 8SD. To samo o sebe nestačí. Pri výbere správnej prilby je nutné dbať aj na zodpovedajúcu veľkosť škrupiny a nastavenie popruhov. Prilba musí byť na hlave dobre upnutá, nesmie sa pohybovať. Zákon č 361/2000 Z. z., O prevádzke na pozemných komunikáciách, v § 58 priamo stanovuje, že cyklista mladší 18 rokov je povinný za jazdy použiť ochrannú prilbu schváleného typu podľa osobitného predpisu a mať ju nasadenú a riadne pripevnenú na hlave. To, že cyklistická prilba k jazde na bicykli nerozlučne patria, by si ale mal uvedomiť každý, kto sadá za riadidlá.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: